• "Çocuk Oyuncular" kampanya çalıştayı, 2013 Ankara

HİZMETLER

✔ Stratejik İletişim Planı

Uzun vadeli iletişim hedeflerinin ve dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi için plan hazırlama, konu yönetimi ve uygulama desteği.

✔ Kampanya Planlama ve Uygulama

Kısa vadeli hedeflerin gerçekleştirilmesi için, sosyal katılıma yönelik kurum ile entegre edilmiş kampanya planı hazırlama ve uygulama.

✔ İletişim ve Kampanya Eğitimi

Sivil Toplum Kuruluşları ve AB projeleri için ihtiyaca yönelik ekip için ya da bireysel eğitim ve kapasite geliştirme programı.

✔ İletişim Hizmetleri

Tasarım, içerik üretimi, reklam ve tanıtım filmleri, yazılım, online/offline iletişim araçları ve baskı hizmetleri. 

✔ Sosyal Paydaş ve Hedef Kitle Analizi ve Raporlama

Sosyal Sorumluluk Projeleri, Sosyal kampanyalar ve kamu spotları için araştırma ve yol haritası hazırlama.